Quyết định 545/QĐ-LĐTBXH Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 sửa đổi

Thứ tư, ngày 13 tháng 6 năm 2018 | 14:40:18

Quyết định 545/QĐ-LĐTBXH Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 sửa đổi xem tại đây