Quyết định Phê duyệt Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm Văn học nghệ thuật, Báo chí 2016-2020

Thứ sáu, ngày 7 tháng 4 năm 2017 | 9:16:19

Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

Ngày 25/4/2016, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 650/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 - 2020. Hội Nhà báo Việt Nam đăng tải quyết định dưới định dạng PDF: Quyết định phê duyệt đề án Chất lượng cao 2016-2020.