Quyết định ban hành Điều lệ Giải báo chí quốc gia (kèm Điều lệ)

Thứ sáu, ngày 7 tháng 4 năm 2017 | 16:34:32

Ngày 05/5/2008, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ký Quyết định Ban hành Điều lệ Giải báo chí quốc gia (kèm Điều lệ năm 2008).

Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam đăng tải toàn văn Quyết định ban hành kèm Điều lệ (năm 2008).

Xin vui lòng tải văn bản TẠI ĐÂY.