Quyết liệt thực hiện quy hoạch báo chí đến năm 2025

Thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020 | 15:6:41

Đó là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trong phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021 sáng 30/12.

Quyết liệt thực hiện quy hoạch báo chí

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII, ngành tuyên giáo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng tăng cường, củng cố và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước.

Công tác tuyên giáo cũng đã đóng góp chung vào thành tựu của đất nước, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay.

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo tại Quảng Ninh trưa 30-12 - Ảnh: Đức Anh

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo tại Quảng Ninh trưa 30-12 - Ảnh: Đức Anh

Theo ông Võ Văn Thưởng, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội XIII của Đảng, bầu cử HĐND các cấp tiến tới bầu cử Quốc hội khóa XV...Vì vậy đòi hỏi toàn ngành tuyên giáo phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, Trưởng Ban tuyên giáo trung ương yêu cầu toàn ngành khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ, nắm bắt dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, dân số, thể thao và các vấn đề xã hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong nhiệm vụ mới...

Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước và chế độ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2021- 2026.

Riêng về công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện quy hoạch báo chí đến năm 2025 theo kết luận của Ban Bí thư trung ương về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền trên báo chí, truyền thông, Internet và mạng xã hội...

Hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Trình bày báo cáo tại hội nghị, ông Võ Văn Phuông - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương - cho biết năm 2020, toàn ngành tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt đổi mới phương thức triển khai công tác tuyên giáo, thích ứng với tình hình thực tiễn, nhất là tác động của đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, bão lũ để tích cực hoàn thành nhiệm vụ.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 được tổ chức tại TP Hạ Long, Quảng Ninh ngày 30/12 . Ảnh: Đức Anh

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 được tổ chức tại TP Hạ Long, Quảng Ninh ngày 30/12 . Ảnh: Đức Anh

Toàn ngành đã chủ động năm tình hình, phát hiện, tham mưu Ban bí thư và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, thông tin tuyên truyền kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị lớn của đất nước, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chủ động, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng…

Bên cạnh thành tích, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cũng thẳng thắn thừa nhận công tác thông tin, dự báo, nắm bắt và phản ánh những vấn đề bức xúc, những "điểm nóng" ở một số địa phương chưa sát, còn lúng túng, chậm đề xuất giải pháp xử lý tình huống mới phát sinh.

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo chưa được thường xuyên, chưa thật chủ động, thiếu tính nhạy bén, linh hoạt.

Ông Phuông cũng chỉ ra công tác chỉ đạo, định hướng báo chí đôi lúc chưa đạt yêu cầu đề ra, còn lúng túng trong phối hợp xử lý thông tin.

Đặc biệt, có đôi lúc thông tin báo chí còn đi sau mạng xã hội. Việc phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội trong một vài vụ việc chưa có nhiều tin, bài có tính thuyết phục cao...

Theo Nguyên Phong/ NB&CL

https://congluan.vn/quyet-liet-thuc-hien-quy-hoach-bao-chi-den-nam-2025-post111535.html