Ra mắt Tạp chí Chiến lược Quốc phòng

Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017 | 12:31:48

Ngày 12-12, tại Hà Nội, Viện Chiến lược Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ ra mắt Tạp chí Chiến lược Quốc phòng.

Dự lễ có các đồng chí: Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng PGS, TS Vũ Đức Hải, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng.

Lãnh đạo Viện Chiến lược Quốc phòng và các đại biểu chụp ảnh chung tại lễ ra mắt Tạp chí Chiến lược Quốc phòng.  

Từ ngày thành lập (11-1-1990) đến nay Viện Chiến lược Quốc phòng luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện về mọi mặt của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội để thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển Viện, nhất là lĩnh vực trao đổi, nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngày 3-4-2012 Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ký Quyết định số 415/QĐ-CT về việc xuất bản Thông tin Nghiên cứu Chiến lược Quốc phòng; tháng 5-2012 Thông tin Nghiên cứu Chiến lược Quốc phòng xuất bản số đầu tiên...

Đặc biệt, từ  năm 2012 đến nay, Thông tin Nghiên cứu Chiến lược quốc phòng đã xuất bản 3 tháng một số, đến nay được 22 số với trên 33.000 bản; phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân; các nhà khoa học và bạn đọc quan tâm. Bên cạnh đó, Thông tin Nghiên cứu chiến lược Quốc phòng còn tập trung đổi mới, đa dạng các chuyên mục đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng, hình thức, bảo đảm tính chính xác, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội. Có nhiều bài viết đấu tranh phòng, chống "Diễn biến hòa bình", bảo vệ chủ quyền biển, đảo được cơ quan, đơn vị và độc giả đánh giá cao.

Cũng tại lễ ra mắt, Viện Chiến lược Quốc phòng đã đọc thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, nhân viên Tạp chí Chiến lược Quốc phòng và công bố quyết định cấp Giấy phép hoạt động báo in của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Tạp chí Chiến lược Quốc phòng thuộc Viện Chiến lược Quốc phòng.

Theo: Hà Khánh/ Báo QĐND