Sai phạm giao kế hoạch vốn ngoài nước cho 4 dự án cao tốc của VEC

Thứ sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019 | 19:9:42

Theo báo cáo kiểm toán, giao KHV ngoài nước cho 04 Dự án đường cao tốc của VEC 5.338 tỷ đồng không đúng Nghị quyết số 07-NQ/TW...

Kiểm toán Nhà nước vừa báo cáo Quốc hội các nội dung về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017, trong đó có kết quả kiểm toán về công tác giao kế hoạch vốn (KHV) tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).

Dự toán Quốc hội quyết định 357.150 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước 283.116 tỷ đồng, vốn ngoài nước 74.034 tỷ đồng. Vốn NSTW 179.700 tỷ đồng (vốn trong nước 105.666 tỷ đồng; vốn ngoài nước 74.034 tỷ đồng); vốn cân đối NSĐP 177.450 tỷ đồng.

sai pham giao ke hoach von ngoai nuoc cho 4 du an cao toc cua vec hinh 1
Theo kết quả kiểm toán, giao KHV ngoài nước cho 4 dự án đường cao tốc của VEC không đúng Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016. (Ảnh minh họa: KT)

Về công tác giao KHV tại Bộ KH&ĐT, Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 cho biết, giao KHV ngoài nước cho 04 Dự án đường cao tốc của VEC 5.338 tỷ đồng không đúng Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 và Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 9/11/2016 của Quốc hội.

Cụ thể, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 2.600 tỷ đồng; Dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây 498,5 tỷ đồng (KH vốn giao đầu năm 590 tỷ đồng, điều chỉnh giảm tại Công văn số 5745/BKHĐT-KTĐN ngày 14/7/2017 của Bộ KH&ĐT); Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 133,5 tỷ đồng (KH vốn giao đầu năm 253 tỷ đồng, điều chỉnh giảm tại Công văn số 5745/BKHĐT-KTĐN ngày 14/7/2017 của Bộ KH&ĐT); Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành 2.105,5 tỷ đồng (KHV giao đầu năm 1.394,5 tỷ đồng, điều chỉnh tăng tại Công văn số 5745/BKHĐT-KTĐN ngày 14/7/2017 của Bộ KH&ĐT (1.605,5 tỷ đồng), và Công văn số 10477/BKHĐT-KTĐN ngày 26/12/2017 (2.105,5 tỷ đồng)). 

Năm 2018 giao tiếp KHV 2.363,9 tỷ đồng, cụ thể: Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 1.076,2 tỷ đồng; Dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây 74,7 tỷ đồng; Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) 29,6 tỷ đồng; Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành 1.183,5 tỷ đồng./.

Theo PV/ VOV