Sẽ cấp thẻ BHXH, BHYT điện tử

Thứ ba, ngày 10 tháng 7 năm 2018 | 9:39:30

Vừa qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thay thế thẻ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Theo đó, sổ BHXH, thẻ BHYT chất liệu bằng giấy sẽ thay thế bằng thẻ điện tử, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia khi thực hiện giao dịch đăng ký đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4173/VPCP-KSTT ngày 08/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về:  “Cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử.” Trước mắt, Thủ tướng Chính phủ giao BHXH Việt Nam chủ trì thực hiện đối với thẻ BHYT. Thẻ BHYT điện tử có gắn chíp với giải pháp công nghệ do Việt Nam làm chủ; bảo đảm kết nối, liên thông, tích hợp an toàn và chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, thẻ BHXH, BHYT điện tử phải được tích hợp an toàn và kết nối dữ liệu của Ngành BHXH với các cơ sở dữ liệu của đơn vị, cơ sở KCB BHYT và với các cơ quan quản lý Nhà nước, địa phương có liên quan; thẻ sử dụng thông tin sinh trắc học của người tham gia. Theo đó, thông tin sinh trắc học của người tham gia phải được thu thập, quản lý và cập nhật trên thẻ điện tử theo kế hoạch, lộ trình cụ thể, đồng bộ với quá trình triển khai…

Báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Khám chữa bệnh BHYT của BHXH) Việt Nam vừa công bố cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018, số tiền đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT lên tới 47.309 tỷ đồng, với tỷ lệ sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT là 122,57%. Trong đó, 60/63 tỉnh chi vượt quỹ, trong số này có 13 tỉnh bội chi quỹ trên 200 tỷ đồng.

Dự kiến, việc áp dụng thẻ BHYT có gắn chip với thông tin nhân trắc học của người tham gia sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý./.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam