Sẽ đưa thông tin điện tử vào Nghị định xử phạt vi phạm về báo chí, xuất bản

Thứ tư, ngày 12 tháng 4 năm 2017 | 9:52:11

Bộ TT&TT dự kiến xây dựng Nghị định mới nhằm thay thế Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản; trong đó có quy định về mảng thông tin điện tử.

Sáng 10/4/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo chủ trì cuộc họp.

Mục đích của việc xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 159 nêu trên nhằm bổ sung, làm rõ các hành vi vi phạm, hủy bỏ các chế tài xử lý vi phạm không phù hợp trong lĩnh vực báo chí, xuất bản...

Hoàn thiện chế tài xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, in các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm;

Cụ thể hóa các quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của các lực lượng liên quan như thanh tra chuyên ngành khác, công an nhân dân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, cơ quan thuế, quản lý thị trường.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo thống nhất ý kiến xây dựng Nghị định mới nhằm thay thế Nghị định số 159; hình thức xử phạt chọn đối tượng tổ chức là chính (hiện mức xử phạt tại Nghị định số 159 là mức phạt dành cho cá nhân, trong khi các Nghị định xử lý vi phạm hành chính khác đều quy định mức phạt dành cho tổ chức).

Đặc biệt, sẽ kiến nghị lãnh đạo Bộ TT&TT bổ sung phạm vi điều chỉnh của Nghị định, đưa thêm quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thông tin điện tử (có thể chỉ là những quy định về trang thông tin điện tử, mạng xã hội).

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng lưu ý, Nghị định phải được xây dựng trên tinh thần cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không được hình sự hóa hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp, vì thế, cần coi trọng hình thức xử phạt bổ sung để tăng tính răn đe, đảm bảo tính nghiêm minh mà không phải xử lý hình sự.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng đã giao Thanh tra Bộ đôn đốc các đơn vị liên quan sớm có báo cáo đánh giá quá trình thực hiện Nghị định số 159/2013.

Theo Bình Minh (infonet)