• Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị

  Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị

  15/02/2020

  Sáng 14-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gửi đại hội đảng bộ cơ sở đóng góp ý kiến.

 • Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở

  Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở

  14/02/2020

  Sáng 14/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gửi đại hội đảng bộ cơ sở đóng góp ý kiến.

 • “Hội nghị Diên Hồng” hiến kế phát triển kinh tế

  “Hội nghị Diên Hồng” hiến kế phát triển kinh tế

  19/12/2019

  Hơn 300 doanh nghiêp, doanh nhân tư nhân đã tham dự Diễn đàn “Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” nhằm khai thác tối đa trí tuệ, sức sáng tạo to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân trong việc đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế.

 • Trả lương giáo viên theo việc làm: Bước đột phá cần thiết

  Trả lương giáo viên theo việc làm: Bước đột phá cần thiết

  08/03/2019

  Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến hoàn thiện và dự kiến trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức. Trong đó, Bộ Nội vụ đã đưa ra đề xuất về trả lương cho giáo viên nói riêng và công chức, viên chức nói chung.

 • Tham vấn ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định Cơ chế một cửa quốc gia

  Tham vấn ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định Cơ chế một cửa quốc gia

  17/05/2018

  Ngày 17/5, Tổng cục Hải quan phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo tham vấn dự thảo Nghị định quy định thực hiện thủ tục hải quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK (gọi tắt là Nghị định Cơ chế một cửa quốc gia).

 • Vì sao dự thảo về trạm thu giá BOT đề xuất bỏ quy định 70km và không lấy ý kiến dân?

  Vì sao dự thảo về trạm thu giá BOT đề xuất bỏ quy định 70km và không lấy ý kiến dân?

  14/05/2018

  Dù mới đang trong giai đoạn lấy ý kiến hoàn thiện lần 2 nhưng dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đang gây nhiều chú ý và tạo ra các ý kiến trái chiều, đặc biệt khi Bộ GTVT đề xuất bỏ quy định về khoảng cách tối thiểu 70km giữa các trạm và “lắc đầu” với đề nghị lấy ý kiến người dân địa phương, hiệp hội vận tải ôtô.

 • Lấy ý kiến về việc tuyển sinh vào lớp 6 bằng đánh giá năng lực

  Lấy ý kiến về việc tuyển sinh vào lớp 6 bằng đánh giá năng lực

  19/12/2017

  Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh Trung học Cơ sở và tuyển sinh Trung học Phổ thông để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến hoàn thiện văn bản.