• Nhiều công chức lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa đủ tiêu chuẩn

  Nhiều công chức lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa đủ tiêu chuẩn

  22/10/2019

  Thanh tra Bộ Nội vụ vừa tiến hành thanh tra và phát hiện hàng loạt sai sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tuyển dụng công chức, viên chức và bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý… tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 28/2/2019.

 • Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

  Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

  16/08/2019

  Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 (Quy hoạch).

 • “Cai sữa” đơn vị sự nghiệp công lập

  “Cai sữa” đơn vị sự nghiệp công lập

  02/06/2019

  Giữa năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP Hà Nội thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần.

 • Bỏ quy định lãnh đạo DNNN phải là công chức nhằm chống tham nhũng

  Bỏ quy định lãnh đạo DNNN phải là công chức nhằm chống tham nhũng

  15/02/2019

  Bộ Nội vụ đề xuất sẽ bỏ quy định lãnh đạo tại các doanh nghiệp nhà nước phải là công chức, viên chức. Theo đó, việc bỏ quy định lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập là cán bộ, công chức sẽ giúp ngân sách Nhà nước tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí vật chất, phòng chống tham ô, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 • Chi thu nhập tăng thêm ở đơn vị tự chủ tài chính: Nơi có, nơi không

  Chi thu nhập tăng thêm ở đơn vị tự chủ tài chính: Nơi có, nơi không

  14/02/2019

  Nhiều đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính trên địa bàn TPHCM đã chi thu nhập tăng thêm cho người lao động với mức 2 lần tiền lương, hấp dẫn hơn nhiều so với hệ số 0,6 lần tiền lương (năm 2018) nếu chi trả thu nhập tăng thêm theo cơ chế, chính sách đặc thù. Song, cũng có không ít đơn vị tự chủ tài chính lại gặp khó khăn, chưa có tiền chi thu nhập tăng thêm.

 • Thanh tra phát hiện nhiều viên chức thuộc Bộ Y tế không đủ chuẩn

  Thanh tra phát hiện nhiều viên chức thuộc Bộ Y tế không đủ chuẩn

  09/12/2018

  Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra số 784/TB-TTBNV việc tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức quản lý của 19 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế trong giai đoạn từ tháng 1.2016-6.2018.

 • Quy định mới về thi tuyển công chức

  Quy định mới về thi tuyển công chức

  02/12/2018

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 • Bến Tre sẽ giải thể Sở Thông tin - Truyền thông

  Bến Tre sẽ giải thể Sở Thông tin - Truyền thông

  30/11/2018

  Bến Tre sẽ triển khai Đề án thí điểm giải thể Sở Thông tin - Truyền thông. Theo đó, tỉnh sẽ giảm 1 Sở, 8 phòng nghiệp vụ và 4 đơn vị sự nghiệp công lập.

 • Bến Tre xin thí điểm sáp nhập Sở Thông tin và Truyền thông

  Bến Tre xin thí điểm sáp nhập Sở Thông tin và Truyền thông

  29/11/2018

  Dự kiến sau khi sắp xếp, tinh gọn, UBND tỉnh Bến Tre sẽ giảm một cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tám phòng thuộc sở, bốn đơn vị sự nghiệp công lập...

 • Bổ sung Báo điện tử Chính phủ vào Quy hoạch

  Bổ sung Báo điện tử Chính phủ vào Quy hoạch

  22/09/2018

  Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông bổ sung Báo điện tử Chính phủ vào dự thảo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.