• Học Bác Hồ, cần học cả gương các học trò của Người

  Học Bác Hồ, cần học cả gương các học trò của Người

  19/05/2019

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tư tưởng đó đến nay vẫn giữ nguyên giá trị và càng trở nên cần thiết trong tình hình hiện nay, khi trong Đảng đang có một bộ phận không nhỏ suy thoái về đạo đức, lối sống.

 • Cán bộ là công bộc của dân

  Cán bộ là công bộc của dân

  18/05/2019

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo tới công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Bác luôn xác định “cán bộ phải là công bộc của dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”.

 • Tích cực kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái

  Tích cực kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái

  17/05/2019

  Ngày 17/5, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 • Cán bộ có biểu hiện suy thoái: Vì đâu?

  Cán bộ có biểu hiện suy thoái: Vì đâu?

  17/05/2019

  Không thể đổ lỗi cho mặt trái của kinh tế thị trường làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống...

 • Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh

  Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh

  05/05/2019

  Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Cảnh vì đã vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên…

 • Những hạt nhân tiêu biểu học và làm theo gương Bác nơi vùng cao

  Những hạt nhân tiêu biểu học và làm theo gương Bác nơi vùng cao

  01/05/2019

  Họ là những gương mặt tiêu biểu tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bí thư chi bộ tiêu biểu của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 – 2018.

 • Nâng cao đạo đức nhà giáo: Tăng giám sát, xử nghiêm sai phạm

  Nâng cao đạo đức nhà giáo: Tăng giám sát, xử nghiêm sai phạm

  28/04/2019

  Liên tiếp các sự việc vi phạm đạo đức, chuẩn mực nhà giáo xảy ra tại một số địa phương trong những ngày qua đã khiến dư luận xã hội lo lắng, bức xúc. Trước thực trạng này, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo. Trong nhiều giải pháp được đưa ra, việc nâng cao chất lượng đào tạo của các trường sư phạm, tăng giám sát và kiên quyết xử lý sai phạm là giải pháp khả thi để chấn chỉnh đội ngũ, nâng cao đạo đức nhà giáo.

 • Nỗ lực cho sự lớn mạnh!

  Nỗ lực cho sự lớn mạnh!

  18/04/2019

  Có thể nói, những năm qua, đặc biệt là trong năm 2018 hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam đã ngày càng thiết thực, hữu ích, sát sườn với nghề nghiệp, nỗ lực tháo gỡ nhiều “nút thắt” của hoạt động tác nghiệp thực tế cũng như tăng cường hơn nữa công tác rèn giũa đạo đức người làm báo.

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không thể để đạo đức xuống cấp

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không thể để đạo đức xuống cấp

  10/04/2019

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, không thể để đạo đức xuống cấp, không ham tăng trưởng, chạy theo kinh tế, càng kinh tế thị trường càng phải chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng văn hóa, giữ gìn đạo đức…

 • Vụ tiến sĩ thắng kiện Bộ trưởng: Bộ GD&ĐT đề nghị xem xét lại bản án

  Vụ tiến sĩ thắng kiện Bộ trưởng: Bộ GD&ĐT đề nghị xem xét lại bản án

  06/04/2019

  Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có đơn đề nghị xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm để các quy định của pháp luật được thực thi, bảo vệ kỷ cương trong giáo dục, bảo vệ chủ trương của Đảng và Nhà nước về nâng cao chất lượng giáo dục và đạo đức Nhà giáo.