• Sự kiện nổi bật trong nước tuần từ 01-08/03/2020

    Sự kiện nổi bật trong nước tuần từ 01-08/03/2020

    08/03/2020

    * Phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội * Thủ tướng chỉ đạo xử lý các trường hợp đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo * Nhiều tỉnh thành tiếp tục cho học sinh nghỉ sau khi thông báo học lại * Sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 tại Đà Nẵng trong tháng Tư