• Gặp người kể chuyện “khoán việc” cho cấp ủy và người đứng đầu ở Bắc Giang

    Gặp người kể chuyện “khoán việc” cho cấp ủy và người đứng đầu ở Bắc Giang

    24/11/2018

    Từ đầu năm 2018 đến nay, loạt bài: “Khoán việc” cho cấp ủy, người đứng đầu - cách làm của Bắc Giang" của nhóm tác giả Lê Thế Phương, Trương Thị Thu Phong, Ngô Quốc Trường (Báo Bắc Giang) đã gây được tiếng vang khi liên tiếp được xướng tên trong nhiều giải thưởng báo chí. Gần đây loạt bài này đã nhận Giải B- Giải thưởng Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XIII, năm 2017-2018.