• Tác phẩm đạt giải A Giải Báo chí Quốc gia 2016: Phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng - vấn đề sống còn của Đảng và chế độ ta

  Tác phẩm đạt giải A Giải Báo chí Quốc gia 2016: Phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng - vấn đề sống còn của Đảng và chế độ ta

  15/06/2017

  * Bài 1: Nhận diện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. LTS: Khi bàn về vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng chủ nghĩa xã hội, Lê-nin có luận điểm rất chí lý: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta”. Thực tiễn cách mạng Việt Nam 86 năm qua cho thấy, chiến thắng những kẻ thù đã hiện nguyên hình là khó, nhưng vượt qua những trở lực từ trong nội tại còn khó hơn nhiều. Hiện nay, sự nghiệp đổi mới của đất nước ta đứng trước những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức mới, ngày càng gay gắt. Và một trong những nguy cơ lớn nhất hiện nay của Đảng mang tên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu vệt bài “Phòng, chống nguy cơ ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng-vấn đề sống còn của Đảng và chế độ ta”.

 • "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên và giải pháp phòng, chống

  15/06/2017

  Vấn đề “tự diễn biến” xét từ góc độ là sự suy thoái về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự chuyến hóa” trong tổ chức, con người, trước hết là trong tổ chức đảng, tổ chức bộ máy Nhà nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Điều này đã từng diễn ra ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) Đông Âu trước đây.

 • Vai trò của báo chí trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

  Vai trò của báo chí trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

  06/06/2017

  Ngày nay, báo chí đã và đang trở thành yếu tố hết sức quan trọng đối với sự phát triển xã hội. Trong cuộc sống hằng ngày, hầu như mọi người luôn sống cùng với báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói,... và hầu như mọi sự kiện, tin tức, vấn đề, hiện tượng, hành vi,... trong cuộc sống, trong các lĩnh vực hoạt động của con người đều nhanh chóng được phổ biến, được nhiều người biết tới.

 • Nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến và vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến và vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  18/05/2017

  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nêu nhiệm vụ của báo chí và trách nhiệm của nhà báo trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến là một phương pháp hiệu quả để phát huy chức năng của báo chí như lãnh tụ Lê-nin đã nói là: “Tờ báo không phải chỉ là người tuyên truyền tập thể và người cổ động tập thể mà lại còn là người tổ chức tập thể nữa”.

 • Học tập Bác để góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, đạo đức

  Học tập Bác để góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, đạo đức

  17/05/2017

  Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần vào đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"

 • Cần thêm nhiều bài viết vạch mặt tổ chức Việt Tân

  Cần thêm nhiều bài viết vạch mặt tổ chức Việt Tân

  09/05/2017

  Thời gian gần đây trên các chuyên mục “Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”; “Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Báo Quân đội nhân dân đã có nhiều bài viết thông tin, đấu tranh các thế lực thù địch trong đó có tổ chức phản động Việt Tân.

 • Chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là giải pháp có tính chất sống còn

  Chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là giải pháp có tính chất sống còn

  29/04/2017

  “Tại sao trong xã hội có sự lo lắng là không tìm được “bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái tư tưởng đạo đức” ở đâu, nó ở trong mỗi người, ở trong từng tổ chức chứ ở đâu? Không dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nể nang, bao che sự thật thì sẽ hạn chế hiệu quả”- GS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh.

 • Đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

  Đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

  29/04/2017

  Thực hiện Nghị quyết TƯ 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã thu được kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn một số hạn chế, yếu kém và khuyết điểm. Vì vậy, sau Đại hội XII của Đảng, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã ban hành Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đề ra bốn nhóm nhiệm vụ và giải pháp để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi, trong đó có nhóm giải pháp quan trọng về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

 • Ban Dân vận Trung ương khảo sát việc thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” tại Hà Nội

  Ban Dân vận Trung ương khảo sát việc thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” tại Hà Nội

  20/04/2017

  Chiều 20-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy dẫn đầu về khảo sát việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ của thành phố.

 • Công bố 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam

  Công bố 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam

  03/01/2017

  Chiều 16/12/2016, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) đã tổ chức họp báo Công bố 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Chương trình hành động của HNBVN thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.