• Cơ sở để xử lý vi phạm đạo đức nghề báo

  Cơ sở để xử lý vi phạm đạo đức nghề báo

  30/01/2018

  Ngày 17/12/2016 Hội Nhà báo Việt Nam công bố 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 cùng với Luật Báo chí 2016. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện có rất nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống báo chí.

 • Những tín hiệu tích cực!

  Những tín hiệu tích cực!

  31/12/2017

  Sự ra đời của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam (Gọi tắt là Hội đồng) là một bước đi quan trọng trong thực hiện 10 Điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam được hiệu quả, công bằng. Hoạt động của Hội đồng đã đi qua một chặng đường khởi đầu với nhiều điểm mới, nhiều hoạt động bước đầu đã phát huy hiệu quả.

 • Mong muốn của Thứ trưởng TT&TT ngày báo chí

  Mong muốn của Thứ trưởng TT&TT ngày báo chí

  19/06/2017

  "Mong Liên chi hội quán triệt sâu sắc trong từng chi hội, hội viên để thực hiện nghiêm chỉnh 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và các văn bản pháp luật về báo chí..."