• Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp: Cần chấm dứt tình trạng “được mùa rớt giá”

    Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp: Cần chấm dứt tình trạng “được mùa rớt giá”

    04/07/2017

    Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết: "Bộ đang phối hợp với các hiệp hội địa phương nhằm tập trung phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu với mục tiêu không chỉ đạt giá trị xuất khẩu 33 tỷ USD mà quan trọng hơn là chấm dứt tình trạng "được mùa rớt giá", tăng giá trị và thu nhập cho bà con nông dân".