• BHXH tỉnh Bình Thuận tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn

  BHXH tỉnh Bình Thuận tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn

  22/11/2019

  Đây là một trong những hoạt động xã hội tình nghĩa của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam. Từ nguồn kinh phí đóng góp 1 ngày lương của cán bộ, viên chức và người lao động trong ngành, BHXH Việt Nam đã trích ra hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại 8 địa phương trong đó có tỉnh Bình Thuận.

 • BHXH tỉnh Bình Thuận: Xây dựng một nền công vụ hiệu quả, chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện

  BHXH tỉnh Bình Thuận: Xây dựng một nền công vụ hiệu quả, chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện

  07/11/2018

  Trên cơ sở Nghị quyết số 19/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam về cải cách hành chính, BHXH tỉnh Bình Thuận đã tích cực, chủ động thực hiện cải cách hành chính, tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.