• Cải cách chính sách BHXH hiện nay là để hướng tới “BHXH toàn dân”

  Cải cách chính sách BHXH hiện nay là để hướng tới “BHXH toàn dân”

  10/08/2018

  “Cải cách chính sách BHXH - Hướng tới BHXH toàn dân” nhằm cung cấp thêm thông tin về các chính sách BHXH trong thời gian tới theo Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho rằng, việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội không phải của riêng ngành bảo hiểm xã hội, mà của cả hệ thống chính trị…

 • Cải cách chính sách BHXH theo Nghị quyết 28 – NQ/TW

  Cải cách chính sách BHXH theo Nghị quyết 28 – NQ/TW

  29/05/2018

  Nghị quyết số 28 - NQ/TW- Trung ương 7 – Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó có điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình. Mục tiêu tổng quát cải cách chính sách BHXH là để BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

 • Tiến tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân

  Tiến tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân

  10/05/2018

  Nhằm tập trung mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. BHXH đề xuất giảm điều kiện về năm tham gia BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu.