• Cấp thẻ BHYT điện tử nhằm đem lại sự hài lòng cho người dân

  Cấp thẻ BHYT điện tử nhằm đem lại sự hài lòng cho người dân

  13/11/2018

  Liên quan tới việc cấp thẻ BHYT điện tử, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 4173/VPCP-KSTT ngày 8/5/2018, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử.

 • Sẽ cấp thẻ BHXH, BHYT điện tử

  Sẽ cấp thẻ BHXH, BHYT điện tử

  10/07/2018

  Vừa qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thay thế thẻ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Theo đó, sổ BHXH, thẻ BHYT chất liệu bằng giấy sẽ thay thế bằng thẻ điện tử, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia khi thực hiện giao dịch đăng ký đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

 • Xây dựng quy định cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử

  Xây dựng quy định cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử

  09/05/2018

  Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử.

 • BHXH Việt Nam thực hiện cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số định danh cá nhân

  BHXH Việt Nam thực hiện cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số định danh cá nhân

  21/09/2017

  Nhằm quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT và chống lạm dụng quỹ BHXH, BHYT, làm căn cứ để cấp sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện cấp mới, cấp lại sổ BHXH và thẻ BHYT theo bộ mã số mới.