• Chủ động xin từ chức khi thấy mình không đủ năng lực

  Chủ động xin từ chức khi thấy mình không đủ năng lực

  15/05/2019

  Các Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng và cán bộ lãnh đạo phải chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ.

 • Quảng Nam yêu cầu cán bộ chủ chốt từ chức nếu không đủ năng lực

  Quảng Nam yêu cầu cán bộ chủ chốt từ chức nếu không đủ năng lực

  14/05/2019

  Trong quy định mới ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu cán bộ, đảng viên mà trước hết là những cán bộ chủ chốt phải chủ động xin từ chức nếu không đủ năng lực, không được chạy chức, chạy quyền...

 • Cần sớm có quy định từ chức

  Cần sớm có quy định từ chức

  26/11/2018

  Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư và Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. Vậy làm thế nào để áp dụng quy định chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện để hoàn thành công việc?

 • Cần sớm có quy định từ chức

  Cần sớm có quy định từ chức

  26/11/2018

  Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư và Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. Vậy làm thế nào để áp dụng quy định chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện để hoàn thành công việc?