• Đạo đức Hồ Chí Minh - Đạo đức của Đảng

  Đạo đức Hồ Chí Minh - Đạo đức của Đảng

  04/02/2020

  Là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm vấn đề xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, “là đạo đức, là văn minh”, là đội tiền phong lãnh đạo, xứng đáng là danh dự, lương tâm của dân tộc và thời đại. Với nhân dân, nói tới đạo đức Hồ Chí Minh cũng là đề cập đến đạo đức của Đảng.

 • Đảng không ngừng đổi mới

  Đảng không ngừng đổi mới

  03/02/2020

  Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới là lâu dài của tiến trình cách mạng. Đổi mới là quá trình cách mạng không ngừng để đi đến cái tốt tươi, loại bỏ những gì cũ kỹ, lạc hậu, hư hỏng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong Di chúc. Với những nguyên tắc lớn lao của công cuộc đổi mới, T.Ư Đảng cũng sớm đề ra những nguyên tắc chỉ đạo đổi mới đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong lãnh đạo, trong nhận thức và chỉ đạo thực tiễn. Trong đó nhấn mạnh đổi mới không phải là xa rời mục tiêu XHCN mà là làm cho mục tiêu đó được thực hiện tốt, có hiệu quả bằng những hình thức, bước đi và giải pháp phù hợp…

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

  02/02/2020

  Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(3/2/1930-3/2/2020), sáng 2/2/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

 • Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân

  Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân

  31/01/2020

  Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định, trải qua 90 năm xây dựng, trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, với bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn thời đại của một đảng cách mạng chân chính, dạn dày kinh nghiệm, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Ðảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân giành chiến thắng vĩ đại trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh, sức chiến đấu của Đảng ta

  Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh, sức chiến đấu của Đảng ta

  26/01/2020

  Năm nay đất nước ta trang trọng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta do Bác Hồ sáng lập và lãnh đạo, đưa đất nước ta vượt qua bao thác ghềnh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đang trên đường phát triển không ngừng. Đảng ta, dân tộc ta mãi ghi sâu công ơn trời biển của Bác. Tên Bác - Hồ Chí Minh luôn gắn với Đảng quang vinh, dân tộc anh hùng, thế hệ Hồ Chí Minh…

 • Hồ Chí Minh và khát vọng nâng cao vị thế quốc gia

  Hồ Chí Minh và khát vọng nâng cao vị thế quốc gia

  25/01/2020

  Định vị quốc gia trên trường quốc tế là một nội dung quan trọng trong tư tưởng đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là hệ thống quan niệm về mục tiêu, phương thức xác lập vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, chẳng những có giá trị chỉ đạo thực tiễn trước đây, mà còn là kim chỉ nam cho nền ngoại giao cách mạng của Việt Nam trong thời đại ngày nay.

 • “Lòng tin tưởng”

  “Lòng tin tưởng”

  23/01/2020

  “Lòng tin tưởng” là bài viết tuy ngắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân dân, số 46, ngày 21/2/1952 nhưng có giá trị như một lời hiệu triệu có sức lay động lớn lao, là động lực tinh thần để thúc đẩy toàn dân tộc ta thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vượt mọi trở ngại để đến bến bờ vinh quang.

 • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  22/01/2020

  Sáng 22/1, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân Việt Nam

  Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân Việt Nam

  21/01/2020

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc Việt Nam. Là người trực tiếp tổ chức thành lập, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng quân đội trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

 • Nguyên Đại sứ Trung Quốc tại VN: Hồ Chí Minh là tấm gương sáng chói

  Nguyên Đại sứ Trung Quốc tại VN: Hồ Chí Minh là tấm gương sáng chói

  12/01/2020

  "Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tổ chức, người thống lĩnh, người sáng lập và lãnh tụ đích thực của Đảng Cộng sản Việt Nam".