• Nhạc sĩ, nhà báo Thanh Phúc: Chiến sĩ văn hóa tiêu biểu

    Nhạc sĩ, nhà báo Thanh Phúc: Chiến sĩ văn hóa tiêu biểu

    21/12/2018

    Chương trình “Chiến sĩ ta ca hát” sau này đổi thành “Chiến sĩ ta sinh hoạt văn nghệ” trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đã đem đến “món ăn tinh thần” độc đáo, đặc sắc cho đông đảo công chúng cả trong và ngoài quân đội. Một trong những người làm nên dấu ấn sâu đậm cho chương trình ấy là nhạc sĩ, nhà báo Thanh Phúc.