• Chuyện làng báo: Biên tập cái… lốp

    Chuyện làng báo: Biên tập cái… lốp

    12/05/2017

    Câu chuyện này xảy ra ở một cơ quan báo chí trong năm cuối cùng của thời bao cấp. Nhân ngày Báo chí Việt Nam kể lại để nhớ một thời…