• Sự nham hiểm của kiến nghị “xây dựng quân đội chuyên nghiệp”

  Sự nham hiểm của kiến nghị “xây dựng quân đội chuyên nghiệp”

  18/12/2019

  Mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Hiến pháp năm 2013 xác định là “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Nhưng gần đây, có một vài “nhà dân chủ” kiến nghị nên viết gọn lại thành “chuyên nghiệp, tinh nhuệ, hiện đại”. Kiến nghị này rất nham hiểm, vì thực chất họ muốn “phi chính trị hóa Quân đội”, tách Quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng...

 • Đã bớt đi những vụ oan sai sau 5 năm thực hiện Hiến pháp mới?

  Đã bớt đi những vụ oan sai sau 5 năm thực hiện Hiến pháp mới?

  22/09/2019

  Hiến pháp năm 2013 và những luật về tố tụng đã quy định cụ thể hóa các cơ chế để bảo đảm, bảo vệ quyền con người song việc thực thi còn khó khăn.

 • Tiếp tục tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương

  Tiếp tục tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương

  27/08/2019

  Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 cũng như bối cảnh xây dựng Chính phủ kiến tạo đã tạo lập tiền đề cho đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Trong đó, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương đã được thực hiện.

 • Mặt trận kiến nghị áp dụng hình thức toàn dân bầu trực tiếp chủ tịch UBND các cấp

  Mặt trận kiến nghị áp dụng hình thức toàn dân bầu trực tiếp chủ tịch UBND các cấp

  11/06/2019

  Ngày 11-6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội thảo MTTQ Việt Nam với việc triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013.

 • Đặt tiền để được tại ngoại: Nhân văn và hạn chế những hệ lụy

  Đặt tiền để được tại ngoại: Nhân văn và hạn chế những hệ lụy

  16/07/2017

  Mới đây, dự thảo Thông tư liên tịch về việc bị can, bị cáo đặt tiền để được tại ngoại trong quá trình giải quyết vụ án hình sự đã được hoàn tất. Đa phần ý kiến đều cho rằng đó là một bước tiến trong cải cách tư pháp, là cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 và cũng phù hợp với xu hướng pháp luật tiên tiến trên thế giới. Vậy nhưng vẫn còn một số ý kiến tỏ ra băn khoăn khi cho rằng dự thảo Thông tư liên tịch vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu cả về lý luận lẫn thực tiễn.

 • Nhân ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1/7: Phát triển bền vững gắn liền với quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT

  Nhân ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1/7: Phát triển bền vững gắn liền với quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT

  28/06/2017

  Sau 25 năm thực hiện chính sách BHYT, Việt Nam đã tiệm cận rất gần mục tiêu BHYT toàn dân với tỷ lệ hiện nay đã đạt trên 82% dân số tham gia. Chúng ta đang dần tiến tới đích toàn dân tham gia BHYT như các quốc gia có hệ thống An sinh xã hội phát triển. BHXH Việt Nam là cơ quan tổ chức thực hiện, đang quyết tâm nỗ lực thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21- NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”, nhằm hiện thực hóa Điều 34, Hiến pháp năm 2013 về quyền được bảo đảm An sinh xã hội của mọi công dân. Đó là nội dung chia sẻ của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh. Chúng tôi trân trọng giới thiệu cuộc phỏng vấn với bạn đọc nhân Ngày BHYT Việt Nam 01/7.