• Quy hoạch khu đô thị

    Quy hoạch khu đô thị "trên giấy", gây thiệt hại ngân sách

    26/09/2019

    Đồ án Quy hoạch phân khu trung tâm đô thị mới Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh) do Viện Quy hoạch Kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh khảo sát, xây dựng. Do chất lượng đồ án thấp, nhiều sai sót lớn so với thực tế dẫn đến buộc phải điều chỉnh gây ra nhiều hệ lụy, thiệt hại.