• Bí ẩn “kẻ đào ngũ” bỗng trở thành thương binh Bài 2: Đâu là sự thật?

    Bí ẩn “kẻ đào ngũ” bỗng trở thành thương binh Bài 2: Đâu là sự thật?

    18/05/2018

    “Thời điểm đó tôi chưa nghe ai nói bà Lê Thị Bưởi, quê Hà Tây làm Đại đội trưởng C731 bao giờ hết. Hơn nữa lúc bà Bưởi vào C731 đã sáp nhập với C736 rồi thì làm gì còn C731 nữa mà làm Đại đội trưởng. Chúng tôi chỉ biết rằng, sau sáp nhập C731 vào C736 thì đồng chí Tiển quê Hà Nam mới là Đại đội trưởng..."