• Ưu tiên xây dựng nền Quốc phòng toàn dân

  Ưu tiên xây dựng nền Quốc phòng toàn dân

  20/12/2019

  Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV vừa qua đã thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên (DBĐV) và Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành lần lượt là 92,96% và 91,72% tổng số đại biểu Quốc hội.

 • Đồng thuận chấp hành, nhanh đưa pháp luật vào cuộc sống

  Đồng thuận chấp hành, nhanh đưa pháp luật vào cuộc sống

  28/11/2019

  Ngày 27/11, Quốc hội họp phiên bế mạc, kết thúc khoảng thời gian dài làm việc để ban hành nhiều quyết sách quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội - thể hiện qua các nghị quyết, bộ luật, luật đã được thông qua. Điển hình là Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020; Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)…

 • Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Quốc hội biểu quyết thông qua các luật quan trọng

  Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Quốc hội biểu quyết thông qua các luật quan trọng

  23/11/2019

  Ngày 22-11, tiếp tục Kỳ họp 8, Quốc hội (QH) biểu quyết thông qua các luật và nghị quyết: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc Định; Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

 • Quốc hội thông qua Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao

  Quốc hội thông qua Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao

  22/11/2019

  Ngày 22-11, với tỷ lệ tán thành cao (91,72% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020.

 • Quy định cụ thể điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp

  Quy định cụ thể điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp

  27/10/2019

  Theo chương trình, sáng 28/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

  15/07/2019

  Sáng 15/7, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

 • Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật dân quân tự vệ (sửa đổi)

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật dân quân tự vệ (sửa đổi)

  11/03/2019

  Tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 32, chiều ngày 11/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung thảo luận.