• Nâng cao tiếng nói của nhà báo nữ

    Nâng cao tiếng nói của nhà báo nữ

    08/02/2018

    Nhiều nội dung hấp dẫn đã được các nhà báo nữ thảo luận sôi nổi trong Hội nghị cấp cao "Reshaping Media Leadership" (tạm dịch: Định hình lại giới lãnh đạo truyền thông) lần thứ 2.