• Có một nhà báo Trần Đại Quang

    Có một nhà báo Trần Đại Quang

    26/09/2018

    Chủ tịch nước Trần Đại Quang (khi ấy đang là lãnh đạo một Cục nghiệp vụ của Tổng cục An ninh) thường xuyên viết bài cộng tác với báo CAND.