• Cấp giấy phép 1 năm gây khó cho sân khấu kịch

    Cấp giấy phép 1 năm gây khó cho sân khấu kịch

    22/05/2017

    Nghị định 15/2016/NĐ-CP quy định thời hạn hiệu lực của giấy phép cấp cho chương trình sân khấu tối đa chỉ 12 tháng khiến nghệ sĩ hoạt động sân khấu hoang mang và lo lắng.