• Đoàn Tiểu ban Văn kiện làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Đoàn Tiểu ban Văn kiện làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  14/05/2019

  Chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, chiều 14/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng Đoàn, đã khảo sát, làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình và kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 • Sự kiện nổi bật trong hoạt động của Quốc hội năm 2018

  Sự kiện nổi bật trong hoạt động của Quốc hội năm 2018

  06/01/2019

  Năm 2018 - năm thứ 3 của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, năm bản lề trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, Quốc hội hoạt động ngày càng dân chủ và hiệu quả hơn, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng cử tri và nhân dân cả nước.

 • Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Quảng Ngãi

  Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Quảng Ngãi

  02/07/2018

  Sáng 2/7, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dẫn đầu, đã làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ngãi về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

 • "Binh pháp"chống "giặc nội xâm" - Bài 5: Đổi mới chính trị để chống “giặc nội xâm”

  23/01/2018

  Cũng như đặt vấn đề trong bài 4 về đổi mới kinh tế, bài viết này không cắt nghĩa lý do, nội dung, giải pháp đổi mới chính trị hiện nay sau 30 năm Đảng ta đã tiến hành sự nghiệp đổi mới. Vì đã có nhiều nhà lý luận phân tích toàn diện, sâu sắc về đổi mới chính trị gắn liền với đổi mới kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Giờ đây truy cập vào mạng internet, chúng ta có được đầy đủ thông tin cần nghiên cứu về vấn đề này.

 • Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống: Loại dần thủ tục hành dân

  Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống: Loại dần thủ tục hành dân

  05/09/2017

  Đại hội XII của Đảng đã tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Nghị quyết đại hội xác định: “Giảm mạnh, bãi bỏ những TTHC gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”(1). Sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết, nhiều TTHC gây phiền hà cho người dân đã được loại bỏ. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn không ít thủ tục nhiêu khê và mong muốn của người dân, của doanh nghiệp, công cuộc cải cách TTHC phải quyết liệt hơn nữa.

 • Đổi mới lề lối, tác phong công tác để thực sự là

  Đổi mới lề lối, tác phong công tác để thực sự là "công bộc" của dân

  11/06/2017

  Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải tăng cường đổi mới lề lối, tác phong công tác để thực sự là "công bộc của dân".