• Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Phan Hách: Miệt mài sáng tạo trên “cánh đồng chữ”

    Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Phan Hách: Miệt mài sáng tạo trên “cánh đồng chữ”

    11/10/2018

    Được biết đến là tác giả của hai bài thơ nổi tiếng: “Làng quan họ”, “Hoa sữa” thế nhưng bên cạnh đó Nguyễn Phan Hách còn là một nhà báo năng nổ, nhiệt huyết, tận tâm với 40 năm tuổi nghề từ chân biên tập viên của Báo Văn Nghệ rồi Giám đốc NXB Hội Nhà văn và giờ đây đang đương chức Tổng Biên tập NXB Dân trí.