• Nhà báo Hải Luận - Báo Biên phòng: Chi tiết đắt giá làm nên “linh hồn” báo chí

    Nhà báo Hải Luận - Báo Biên phòng: Chi tiết đắt giá làm nên “linh hồn” báo chí

    23/05/2019

    “Tôi viết thành công những bài phóng sự là nhờ “bảo bối” truy vấn đến cùng để thỏa mãn cho 2 câu hỏi: Vì sao? Tại sao? Tôi đặt ra 2 câu hỏi và liên tục hỏi, hỏi đến khi nào họ “cởi hết lòng dạ ra” không còn gì để nói, đuổi mình đi. Nếu thấy chưa xong chuyện, ngày mai quay lại khai thác tiếp, hỏi đến khi nào nhão như cháo mới thôi” - nhà báo Hải Luận chia sẻ.