• Có những người trẻ đã tràn ra thông tin tiêu cực

    Có những người trẻ đã tràn ra thông tin tiêu cực

    08/04/2019

    Thử nhớ về thời tuổi trẻ của chúng ta mà xem, chúng ta cũng từng nông nổi, nhiều sai lầm và tiêu những khoảng thời gian cho các việc vô bổ, nhưng phần đông rồi chúng ta cũng trưởng thành và có trách nhiệm với bản thân và xã hội thôi. Chỉ khác là thời của chúng ta không có mạng xã hội, và những chuyện ngớ ngẩn chúng ta từng làm thì ít người biết hơn bây giờ”, Nhà báo Hoàng Trọng Hiếu.