• Dụng công lựa chọn đề tài, sáng tạo tác phẩm một cách nghiêm túc

    Dụng công lựa chọn đề tài, sáng tạo tác phẩm một cách nghiêm túc

    21/02/2019

    "Để có những tác phẩm báo chí chất lượng tham dự các giải báo chí lớn thì mỗi nhà báo cần dụng công lựa chọn đề tài, thâm nhập thực tiễn, nghiên cứu tư liệu và công phu sáng tạo tác phẩm một cách nghiêm túc, bài bản, lao lực", Nhà báo Lê Hải (Tạp chí Cộng sản) khẳng định.