• Vai Trò Của Báo Chí Truyền Thông Với Chính Sách An Sinh Xã Hội

    Vai Trò Của Báo Chí Truyền Thông Với Chính Sách An Sinh Xã Hội

    19/06/2018

    BHXH và BHYT là trụ cột của chính sách An sinh xã hội đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Nghi quyết số 28, Trung ương 7, Khóa XII đã đượcTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký và ban hành ngày 25/5/2018, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của BHXH và BHYT, đã và đang đóng góp vào sự phát triển và hội nhập của đất nước ta hiện nay. Báo chí truyền thông đã và đang là kênh thông tin chủ đạo, chính thống, chuyển tải chính sách BHXH và BHYT đến với từng Bộ, Ban ngành, địa phương, doanh nghiệp... cho tới từng hộ dân. Nhân Nghị quyết 28 được ban hành (25/5), cũng cận kề Kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), phóng viên Cổng TTĐT/ Hội NBVN đã có cuộc phỏng vấn ông Hồ Quang Lợi về chủ đề này.