• Cây bút trẻ truyền cảm hứng cho trí tuệ Việt năm châu

    Cây bút trẻ truyền cảm hứng cho trí tuệ Việt năm châu

    21/06/2019

    Là cây bút 9X của Báo điện tử Dân trí, Lệ Thu đã sở hữu hơn 1.000 bài báo chân dung về những người trẻ Việt tài năng ở nhiều lĩnh vực và học giả người Việt thành danh trên thế giới. Nữ phóng viên trẻ mới đây đã xuất bản một cuốn sách đầy cảm hứng mang tên “Rạng danh tài trí Việt năm châu” (NXB Thế giới, Hà Nội, 2019).