• Phòng chống tham nhũng - tiêu cực 2017: Sưởi ấm niềm tin

    Phòng chống tham nhũng - tiêu cực 2017: Sưởi ấm niềm tin

    12/01/2018

    Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong đó đặc biệt là việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có sai phạm, kể cả những cán bộ ở cấp rất cao, Đảng đã cho thấy quyết tâm lớn không khoan nhượng với suy thoái biến chất, công khai khuyết điểm, đem lại niềm tin và sự kỳ vọng cho nhân dân.