• Vận dụng câu 'đừng thấy đỏ mà tưởng chín' vào công tác cán bộ

  Vận dụng câu 'đừng thấy đỏ mà tưởng chín' vào công tác cán bộ

  10/07/2020

  Phát biểu về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng tại hội nghị cán bộ toàn quốc diễn ra cuối tháng 4, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói "đừng thấy đỏ mà tưởng đã chín".

 • Không để

  Không để "lươn, chạch" trèo cao như Tổng Bí thư đã yêu cầu

  07/07/2020

  Đến nay, quy định về nhân sự cho Đại hội Đảng đã tương đối hoàn chỉnh, cụ thể. Kể cả những vấn đề những nhiệm kỳ trước chưa rõ, không thể đong, đo, đếm được cũng đã được khắc phục...

 • Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: “Hãy trả về cho sản xuất sự vận hành đúng quy luật”

  Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: “Hãy trả về cho sản xuất sự vận hành đúng quy luật”

  01/07/2020

  Từ tổng kết thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc thiết kế đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước... khởi đầu cho công cuộc đổi mới đất nước.

 • Về nơi in Báo Cờ Giải Phóng

  Về nơi in Báo Cờ Giải Phóng

  25/06/2020

  Tháng 6-2020, Báo chí cách mạng Việt Nam tròn 95 tuổi. Với đội ngũ cầm bút chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, không kể “lão, ấu” đều có giây phút hoài niệm riêng. Tôi cũng như thế, nhưng lúc này, nhiều đồng nghiệp đang lăn xả vào các sự kiện chính trị, xã hội, thì tôi lại tìm về xã Tiên Phong (T.X Phổ Yên) - nơi một thời tờ Báo Cờ Giải phóng do đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng phụ trách được bí mật in ấn, phát hành trong giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

 • Cán bộ giàu nhanh mà không trung thực thì không còn cơ hội

  Cán bộ giàu nhanh mà không trung thực thì không còn cơ hội

  25/06/2020

  Chẳng ai bắt cán bộ, đảng viên phải nghèo nhưng với mức lương nhà nước hiện nay mà "giàu nhanh" là bất thường, cần phải loại ra khỏi quy hoạch nhân sự khóa mới như Tổng bí thư lưu ý.

 • Cử tri mong muốn đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, xét xử công khai

  Cử tri mong muốn đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, xét xử công khai

  24/06/2020

  Cử tri bày tỏ hoan nghênh Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã đi đầu cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kiên quyết chống tham nhũng, tìm ra nhiều vụ tham nhũng lớn phải đưa ra xét xử và các cá nhân liên quan phải chịu án, nộp lại tiền và tài sản tham nhũng.

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hết sức sáng suốt, tỉnh táo, tinh tường trong lựa chọn nhân sự

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hết sức sáng suốt, tỉnh táo, tinh tường trong lựa chọn nhân sự

  22/06/2020

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặc biệt lưu ý, cần hết sức sáng suốt, tỉnh táo, tinh tường trong công tác lựa chọn nhân sự Đại hội.

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương

  22/06/2020

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng uỷ Công an Trung ương cần quan tâm cho ý kiến nhiều hơn về công tác tổ chức, nhân sự...

 • Giới thiệu những người thật xứng đáng ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp

  Giới thiệu những người thật xứng đáng ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp

  22/06/2020

  Ngày 20/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 • Nhiệm kỳ của sự quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  Nhiệm kỳ của sự quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  18/06/2020

  Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã có bước tiến mạnh mẽ, với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Công cuộc PCTN của Đảng ta do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, từng bước kiềm chế, tiến tới ngăn chặn nạn tham nhũng; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin đối với quần chúng nhân dân, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.