• Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế: “Việc bố trí người” chứ không phải “người bố trí việc”

  Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế: “Việc bố trí người” chứ không phải “người bố trí việc”

  14/05/2019

  Chiều nay (14/5), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi làm việc của đoàn giám sát của HĐND TP với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP (BQLDA) về kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC và các chỉ đạo về cải cách hành chính.

 • Lãnh đạo Sở Văn hóa Hà Nội kêu khó việc tinh giản biên chế

  Lãnh đạo Sở Văn hóa Hà Nội kêu khó việc tinh giản biên chế

  10/05/2019

  Theo báo cáo của Sở VHTT Hà Nội, trong việc tinh giản biên chế, hiện có một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là các trường hợp đề nghị tinh giản biên chế với lý do mắc bệnh hiểm nghèo, các trường hợp hết tuổi nghề của lao động làm công tác biểu diễn nghệ thuật, thể thao.

 • Về tinh giản biên chế của các cơ quan Trung ương hiện nay

  Về tinh giản biên chế của các cơ quan Trung ương hiện nay

  20/04/2019

  Những năm qua, các cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị trong hệ thống chính trị đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế Khối các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Khối Quốc hội, Chính phủ đều có chuyển biến tích cực.

 • TP HCM đẩy mạnh tinh giản biên chế

  TP HCM đẩy mạnh tinh giản biên chế

  20/04/2019

  Biên chế hành chính năm 2018, Bộ Nội vụ giao cho TP HCM là 8.000 người nhưng biên chế thực hiện lên đến 11.000 người

 • Tăng lương, tinh giản biên chế và hiệu quả công việc

  Tăng lương, tinh giản biên chế và hiệu quả công việc

  08/04/2019

  Tăng lương cho một bộ máy quản lý hành chính quá cồng kềnh, kém hiệu quả đang tạo những áp lực vô cùng lớn cho tài chính quốc gia.

 • Cải cách tiền lương: Tập trung xây dựng, thông qua Đề án vị trí việc làm

  Cải cách tiền lương: Tập trung xây dựng, thông qua Đề án vị trí việc làm

  14/03/2019

  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cải cách chính sách tiền lương là sớm hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong năm 2019 trên cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy gắn với tinh giản biên chế.

 • Trên 40.000 biên chế nhà nước đã được tinh giản trong 3 năm

  Trên 40.000 biên chế nhà nước đã được tinh giản trong 3 năm

  15/01/2019

  Tính từ năm 2015 tới hết năm 2018, đã có 40.500 người được tinh giản biên chế. Trong 3 năm 2016–2018, đã cắt giảm được 86.300 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

 • Những trường hợp nào có nguy cơ bị tinh giản biên chế năm 2019?

  Những trường hợp nào có nguy cơ bị tinh giản biên chế năm 2019?

  18/12/2018

  Để hoàn thành mục tiêu giảm 10% biên chế vào năm 2021, các cơ quan Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện tinh giảm biên chế.

 • Băn khoăn trong kế hoạch sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên ở Nghệ An

  Băn khoăn trong kế hoạch sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên ở Nghệ An

  15/12/2018

  Trong khoảng một năm qua, cán bộ, giáo viên, người học ở bảy trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) tại tỉnh Nghệ An luôn trong tình trạng thấp thỏm, lo lắng bởi kế hoạch sáp nhập vào trường trung cấp nghề trên địa bàn. Đáng chú ý, việc xây dựng đề án sáp nhập chưa phù hợp với tinh thần nghị quyết của Trung ương, quy định của pháp luật cũng như đề án sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế… của Tỉnh ủy Nghệ An.

 • Lãnh đạo sử dụng quá biên chế sẽ phải bỏ tiền túi bồi hoàn

  Lãnh đạo sử dụng quá biên chế sẽ phải bỏ tiền túi bồi hoàn

  10/12/2018

  Gửi hồ sơ trình biên chế quá hạn sẽ phải tinh giản biên chế cao hơn 1% so với lộ trình, như một hình thức “phạt”. Lãnh đạo sử dụng quá biên chế sẽ phải bỏ tiền túi để bù cho ngân sách khoản chi vượt.