• Khai giảng khóa bồi dưỡng: “Tin, bài phát thanh hiện đại”

    Khai giảng khóa bồi dưỡng: “Tin, bài phát thanh hiện đại”

    29/09/2017

    Ngày 27/9/2017, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên tổ chức khóa bồi dưỡng “Tin, bài phát thanh hiện đại”. Tham dự khóa học có 40 học viên là các phóng viên, biên tập viên đang công tác tại Đài PT – TH Hưng Yên và các Đài PT – TH địa phương lân cận.