• Liên ngành BHXH - Y tế ký cam kết ngăn chặn trục lợi bảo hiểm

  Liên ngành BHXH - Y tế ký cam kết ngăn chặn trục lợi bảo hiểm

  25/09/2020

  Liên ngành Bảo hiểm xã hội và Y tế của thành phố Hà Nội đã ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố năm 2020.

 • BHXH Việt Nam nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm 2020

  BHXH Việt Nam nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm 2020

  21/09/2020

  Theo đánh giá của BHXH Việt Nam, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh, khi số người tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đều giảm so với cuối năm 2019. Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã và đang nỗ lực để vừa hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020.

 • Bước tiến mới trong cải cách thủ tục BHXH

  Bước tiến mới trong cải cách thủ tục BHXH

  20/09/2020

  Đến nay, đã có 15 dịch vụ công trực tuyến của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia - đây cũng là các dịch vụ công có liên quan tới hàng chục triệu người dân tham gia BHXH và cộng đồng doanh nghiệp.

 • Hơn 18 triệu học sinh sinh viên trên cả nước tham gia bảo hiểm y tế

  Hơn 18 triệu học sinh sinh viên trên cả nước tham gia bảo hiểm y tế

  18/09/2020

  Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện là chính sách bảo hiểm y tế mang tính xã hội, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

 • Tham gia BHXH tự nguyện: Chưa xứng với tiềm năng

  Tham gia BHXH tự nguyện: Chưa xứng với tiềm năng

  27/08/2020

  Mặc dù trong những năm qua, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đã có những bước tăng trưởng đáng kể, tuy nhiên so với tiềm năng vẫn còn rất thấp.

 • Nhiều lợi ích từ việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ

  Nhiều lợi ích từ việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ

  27/08/2020

  Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng (thẻ ATM).

 • Tiền lương hưu có nhiều thay đổi từ 1/1/2021

  Tiền lương hưu có nhiều thay đổi từ 1/1/2021

  24/08/2020

  Theo qui định của Luật Bảo hiểm xã hội, mức hưởng lương hưu đối với người lao động bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021 sẽ có sự thay đổi.

 • Vì mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

  Vì mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

  22/08/2020

  Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tích cực phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) đem lại kết quả tích cực. Trước thềm năm học mới 2020-2021, việc đẩy mạnh thực hiện BHYT HSSV là rất cần thiết trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Các tỉnh, thành trên cả nước đều phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT.

 • Tích cực triển khai BHYT học sinh - sinh viên năm học 2020-2021

  Tích cực triển khai BHYT học sinh - sinh viên năm học 2020-2021

  21/08/2020

  Trước thềm năm học mới, trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, để hoàn thành mục tiêu phấn đấu 100% học sinh - sinh viên (HSSV) tham gia BHYT năm học 2020-2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 2633/BHXH-TT hướng dẫn công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế (BHYT) HSSV.

 • Hà Nội đề nghị cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên trực tuyến

  Hà Nội đề nghị cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên trực tuyến

  21/08/2020

  Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện cấp thẻ bảo hiểm Y tế (BHYT) học sinh, sinh viên qua hình thức giao dịch hồ sơ điện tử (trực tuyến); phối hợp với BHXH quận, huyện, thị xã lập danh sách và vận động tham gia BHYT đối với học sinh, sinh viên (HSSV) chưa tham gia hoặc thẻ đã hết hạn sử dụng.