• Bộ ba chính sách ‘vàng’: Tới 2030, ĐBSCL bắt kịp cả nước

    Bộ ba chính sách ‘vàng’: Tới 2030, ĐBSCL bắt kịp cả nước

    26/11/2020

    Ý kiến chuyên gia cho rằng với bộ ba chính sách lớn, ĐBSCL đang có cơ hội lớn để phát triển. Theo Quy hoạch vùng đang được xây dựng, đến năm 2030, tổng GRDP của vùng khoảng 73 tỷ USD/năm, thu nhập thực tế bình quân đầu người sẽ bằng hoặc cao hơn so với trung bình cả nước.