• Cần Thơ kỷ luật nhiều cán bộ có biểu hiện suy thoái

  Cần Thơ kỷ luật nhiều cán bộ có biểu hiện suy thoái

  20/05/2017

  Ngày 19-5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị bàn giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đẩy mạnh cải cách hành chính cấp xã, phường, thị trấn.

 • Công khai, minh bạch thông tin trong phối hợp thu ngân sách

  Công khai, minh bạch thông tin trong phối hợp thu ngân sách

  14/05/2017

  Công tác phối hợp thu ngân sách giữa 3 bên là Hải quan, DN và ngân hàng đã góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa và giảm chi phí phát sinh cho DN, đồng thời là bước tiến mạnh mẽ trong cải cách hành chính thuộc lĩnh vực hải quan. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phát sinh một số vướng mắc, do đó, Tổng cục Hải quan đã ghi nhận tháo gỡ nhằm công khai, minh bạch thông tin trong phối hợp thu ngân sách giữa các bên.

 • Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của VP Chính phủ và Bộ Tư pháp về cải cách hành chính

  Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của VP Chính phủ và Bộ Tư pháp về cải cách hành chính

  06/05/2017

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 609/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 225/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

 • Tăng cường thanh tra công vụ, tập trung vào việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ

  Tăng cường thanh tra công vụ, tập trung vào việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ

  19/04/2017

  (PL&XH) - Bộ Nội vụ chủ trì tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính các bộ, ngành, địa phương, tăng cường thanh tra công vụ, tập trung vào việc tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; việc sử dụng biên chế tại các bộ, ngành, địa phương.

 • Đo sự hài lòng của người dân đối với cơ quan Nhà Nước

  Đo sự hài lòng của người dân đối với cơ quan Nhà Nước

  29/03/2017

  (PL&XH) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.