• Triển khai cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới

  Triển khai cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới

  06/10/2017

  Đại diện Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, khi người tham gia quản lý theo mã số đạt từ 70% trở lên, sẽ in, cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đồng loạt.

 • BHXH Việt Nam thực hiện cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số định danh cá nhân

  BHXH Việt Nam thực hiện cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số định danh cá nhân

  21/09/2017

  Nhằm quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT và chống lạm dụng quỹ BHXH, BHYT, làm căn cứ để cấp sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện cấp mới, cấp lại sổ BHXH và thẻ BHYT theo bộ mã số mới.

 • BHXH ban hành công văn hướng dẫn việc cấp sổ BHXH và thẻ BHYT

  BHXH ban hành công văn hướng dẫn việc cấp sổ BHXH và thẻ BHYT

  14/08/2017

  Gần đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 3340/BHXH-ST hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân một số nội dung liên quan đến việc cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mã số bảo hiểm xã hội (BHXH).

 • Những điểm mới về quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

  Những điểm mới về quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

  28/07/2017

  Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam về quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN có một số điểm mới so với quy định hiện hành tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp và người tham gia khi tham gia BHXH, BHYT.

 • Quy trình mới về quản lý sổ, thẻ bảo hiểm: Nhanh hơn, tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp

  Quy trình mới về quản lý sổ, thẻ bảo hiểm: Nhanh hơn, tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp

  16/07/2017

  Việc đưa vào thực hiện quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT mới với những thay đổi quan trọng, cụ thể hóa, đưa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Luật BHXH (sửa đổi), Luật Việc làm vào đời sống được đánh giá là bước đột phá mới của ngành BHXH trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

 • Tạo bước đột phá trong quản lý BHXH, BHYT

  Tạo bước đột phá trong quản lý BHXH, BHYT

  27/04/2017

  Đó là mục tiêu được BHXH Việt Nam đưa ra khi ban hành quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.