• Làm sao chống “chạy chức, chạy quyền”, ngăn chặn đưa người nhà vào bộ máy?

  Làm sao chống “chạy chức, chạy quyền”, ngăn chặn đưa người nhà vào bộ máy?

  16/09/2019

  Công tác nhân sự Đại hội XIII đang được tiến hành theo tinh thần: không để lọt người không xứng đáng vào BCH TƯ khóa XIII.

 • Sắp kiểm tra công tác cán bộ, chủ động ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

  Sắp kiểm tra công tác cán bộ, chủ động ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

  14/07/2019

  Để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nghiêm, chính xác các vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức chạy quyền, Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ năm 2019.

 • Ông Phạm Minh Chính: Chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền

  Ông Phạm Minh Chính: Chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền

  02/07/2019

  Đây là 1 trong những nội dung trọng tâm ngành tổ chức, xây dựng Đảng sẽ triển khai từ nay đến cuối năm.

 • Bộ Nội vụ ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong nội bộ

  Bộ Nội vụ ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong nội bộ

  30/06/2019

  Nhằm kịp thời phát hiện, đề xuất nêu gương người tốt, việc tốt đối với các tập thể, cá nhân; đánh giá đúng công tác cán bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh, chính xác các vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 của Bộ Nội vụ.

 • Bộ Nội vụ ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong nội bộ

  Bộ Nội vụ ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong nội bộ

  30/06/2019

  Nhằm kịp thời phát hiện, đề xuất nêu gương người tốt, việc tốt đối với các tập thể, cá nhân; đánh giá đúng công tác cán bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh, chính xác các vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 của Bộ Nội vụ.

 • Bạo hành trường học tăng 13 lần trong 10 năm

  Bạo hành trường học tăng 13 lần trong 10 năm

  20/05/2019

  Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng cho biết cử tri lo ngại về tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, tiêu cực trong tuyển dụng, chuyển ngạch công chức, viên chức.

 • “Kiên quyết xử lý nghiêm mọi hình thức chạy chức, chạy quyền“

  “Kiên quyết xử lý nghiêm mọi hình thức chạy chức, chạy quyền“

  20/05/2019

  Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Chính phủ kiên quyết phòng chống, xử lý nghiêm mọi hình thức chạy chức, chạy quyền.

 • Quảng Nam yêu cầu cán bộ chủ chốt từ chức nếu không đủ năng lực

  Quảng Nam yêu cầu cán bộ chủ chốt từ chức nếu không đủ năng lực

  14/05/2019

  Trong quy định mới ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu cán bộ, đảng viên mà trước hết là những cán bộ chủ chốt phải chủ động xin từ chức nếu không đủ năng lực, không được chạy chức, chạy quyền...

 • “Chạy” chức quyền, “chạy” tuyển dụng rất ít được phát hiện

  “Chạy” chức quyền, “chạy” tuyển dụng rất ít được phát hiện

  09/05/2019

  Cử tri và nhân dân phản ánh tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, “chạy” thi tuyển dụng công chức, viên chức… vẫn tồn tại mà rất ít được xử lý.

 • Không giao đặc quyền cho một nhóm người quyết định

  Không giao đặc quyền cho một nhóm người quyết định

  31/03/2019

  Mới đây, tại cuộc họp của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng từ T.Ư xuống cơ sở phải dè chừng những tiêu cực về “chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu”. Vấn đề chạy chức, chạy quyền cũng đã được nói rất nhiều và các chuyên gia đánh giá công tác cán bộ hết sức quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định đến sự thành bại đổi mới của quản lý nhà nước ở Việt Nam.