• Xóa nạn chạy chức chạy quyền được không nếu chỉ nói kiên quyết

  Xóa nạn chạy chức chạy quyền được không nếu chỉ nói kiên quyết

  18/05/2020

  Ông Vũ Phạm Quyết Thắng - nguyên phó Tổng thanh tra Chính phủ - bày tỏ quan điểm khi trao đổi cùng Tuổi Trẻ ngay sau khi Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bế mạc.

 • Bầu cử trong Đảng: Ràng buộc chặt trách nhiệm người đề cử ở đại hội đảng các cấp

  Bầu cử trong Đảng: Ràng buộc chặt trách nhiệm người đề cử ở đại hội đảng các cấp

  30/03/2020

  Việc quy định rõ ràng trách nhiệm của người giới thiệu, người đề cử tại đại hội như thêm một cơ chế kiểm soát nhằm hạn chế tình trạng “thỏa thuận đề cử”, chạy chức, chạy quyền, đồng thời tránh để “lọt” những người không đủ tiêu chuẩn được giới thiệu để tranh thủ phiếu bầu.

 • Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường: Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Huyện ủy Buôn Đôn

  Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường: Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Huyện ủy Buôn Đôn

  04/03/2020

  Theo Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường, tỉnh Đắk Lắk sẽ thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn. Đây là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, thu hút sự quan tâm của dư luận. Qua sàng lọc, những ứng viên không chỉ cần hồ sơ “đẹp” mà phải tự trình bày sáng tạo các chương trình hành động nếu trúng tuyển. Theo Tỉnh ủy Đắk Lắk, đề án này sẽ góp phần hạn chế tình trạng chạy chức chạy quyền.

 • Thi tuyển cán bộ lãnh đạo: Kỳ vọng chọn người đủ đức, đủ tài phục vụ nhân dân

  Thi tuyển cán bộ lãnh đạo: Kỳ vọng chọn người đủ đức, đủ tài phục vụ nhân dân

  04/03/2020

  Thi tuyển cán bộ lãnh đạo là chủ trương lớn của Đảng đang được thí điểm ở nhiều bộ, ngành, địa phương. Việc thi tuyển này kỳ vọng sẽ chọn được những người đủ đức, đủ tài, đủ năng lực trí tuệ để điều hành công việc phục vụ nhân dân. Đồng thời, việc này cũng nhằm khắc phục tình trạng chạy chức chạy, chạy quyền, ý kiến chủ quan trong công tác cán bộ.

 • Giới thiệu cán bộ phải gắn trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân

  Giới thiệu cán bộ phải gắn trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân

  31/01/2020

  Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhằm chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự tại Đại hội XIII của Đảng. Việc này nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, lãnh đạo đất nước trong tình hình mới. Theo ông Lê Thanh Vân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, để không đưa vào cấp ủy những người “chạy chức, chạy quyền”, dùng bằng giả, không đủ tài năng, đạo đức phải đề cao trách nhiệm cá nhân, không chỉ là người đứng đầu mà cả những người giới thiệu, bảo đảm nhân sự đó.

 • Ông Trần Quốc Vượng: Kiên quyết ngăn chặn

  Ông Trần Quốc Vượng: Kiên quyết ngăn chặn "chạy" nhân sự cấp ủy

  26/12/2019

  Ông Trần Quốc Vượng đề nghị kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng "chạy chức", "chạy quyền".

 • Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kiểm tra công tác cán bộ tại Bình Phước

  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kiểm tra công tác cán bộ tại Bình Phước

  05/12/2019

  Phó Thủ tướng yêu cầu Bình Phước bảo đảm cơ cấu cán bộ về giới, dân tộc, độ tuổi, chống hiện tượng chạy chức, chạy quyền.

 • Đẩy mạnh tuyên truyền về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

  Đẩy mạnh tuyên truyền về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

  12/11/2019

  Cần tuyên truyền để các cấp, các ngành và nhân dân hiểu rõ Quy định 205-QĐ/TW là sản phẩm trí tuệ, là quyết tâm chính trị, là sự tiếp nối tư tưởng chỉ đạo về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền của Đảng ta, nhất là trong bối cảnh đang chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

 • Kiến tạo nền dân chủ một đảng cầm quyền

  Kiến tạo nền dân chủ một đảng cầm quyền

  17/10/2019

  Gần đây, Đảng, Nhà nước ta ban hành các chủ trương, chính sách, luật pháp nhằm kiểm soát quyền lực, đặc biệt là Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao còn các thế lực thù địch cho rằng “không thể kiểm soát được quyền lực, không thể có dân chủ nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không từ bỏ độc quyền lãnh đạo”. Có thực như vậy không?

 • “Bộ Chính trị đã nêu rõ các địa chỉ có thể chạy chức, chạy quyền”

  “Bộ Chính trị đã nêu rõ các địa chỉ có thể chạy chức, chạy quyền”

  14/10/2019

  Theo ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng của Ban Tổ chức Trung ương, để chống chạy chức, chạy quyền, Quy định 205 của Bộ Chính trị đã nêu rõ những cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác cán bộ sẽ phải làm những gì, được làm những gì, không được làm những gì một cách cụ thể.