• Chỉnh đốn Đảng theo Di chúc Bác Hồ: Bắt đầu từ công tác cán bộ

  Chỉnh đốn Đảng theo Di chúc Bác Hồ: Bắt đầu từ công tác cán bộ

  01/09/2019

  Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, các quy trình trong công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ, đồng bộ và dân chủ hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

 • 50 năm Di chúc Bác Hồ: Những chỉ dẫn sâu sắc về chỉnh đốn Đảng

  50 năm Di chúc Bác Hồ: Những chỉ dẫn sâu sắc về chỉnh đốn Đảng

  31/08/2019

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch đường lối đúng đắn cho Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và mai sau.

 • Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết định kết quả thực hiện Chỉ thị 05

  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết định kết quả thực hiện Chỉ thị 05

  21/08/2019

  Phân tích về các nhân tố quyết định đến những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chỉ thị, quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quyết liệt chỉ đạo các cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Chỉ thị được hiệu quả, đồng bộ và chặt chẽ từ Trung ương xuống cơ sở.

 • Đảng thêm mạnh, dân thêm vững tin

  Đảng thêm mạnh, dân thêm vững tin

  08/08/2019

  Kỷ luật nghiêm minh là sức mạnh của Đảng ta; là điều kiện tiên quyết bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, làm cho mọi cán bộ, đảng viên tuyệt đối phục tùng, chấp hành nghiêm nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh, khách quan, công khai… là biện pháp hiệu quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tạo không khí phấn khởi và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới.

 • Xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

  Xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

  26/05/2019

  Ngày 25-5, đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban, làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; tình hình thực hiện các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng trong nhiệm kỳ 2016-2020 và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TƯ: Tránh lợi dụng giáng chức để né cách chức

  Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TƯ: Tránh lợi dụng giáng chức để né cách chức

  24/05/2019

  Theo Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ nghỉ hưu khi phát hiện vi phạm, hiện nay chúng ta đang làm rất tốt và đem lại hiệu ứng tích cực trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng.

 • 50 năm thực hiện Di chúc: Muốn lãnh đạo, Đảng phải thường xuyên chỉnh đốn

  50 năm thực hiện Di chúc: Muốn lãnh đạo, Đảng phải thường xuyên chỉnh đốn

  22/05/2019

  Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành một thời lượng lớn để nói về việc xây dựng Đảng, coi xây dựng và chỉnh đốn Đảng là tất yếu khách quan.

 • Quyết liệt, không vùng cấm

  Quyết liệt, không vùng cấm

  18/05/2019

  Hơn lúc nào hết, nhân dân thể hiện sự ủng hộ cao độ và tuyệt đối công tác chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng và suy thoái đang được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quyết liệt chỉ đạo"- Cử tri Trần Viết Hoàn.

 • Tích cực kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái

  Tích cực kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái

  17/05/2019

  Ngày 17/5, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 • Sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Giải mã lòng Dân

  Sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Giải mã lòng Dân

  16/05/2019

  Vì dân tin tưởng và hy vọng nên mới mong ông có sức khỏe ổn định để tiếp tục lãnh đạo công cuộc đấu tranh xây dựng chỉnh đốn đảng, chống tham nhũng.