• Chống tham nhũng để gìn giữ thanh danh của Đảng

  Chống tham nhũng để gìn giữ thanh danh của Đảng

  27/07/2020

  Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu mỗi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải “đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân”. Hơn 90 năm qua, mặc dù Đảng ta rất quan tâm tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như đấu tranh phòng, chống tham nhũng, song trong thực tiễn, nguyên tắc căn cốt này không phải ở đâu, lúc nào cũng giữ được. Đi liền với đó là một bộ phận không nhỏ đảng viên không giữ được phẩm chất đạo đức, đã có hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng tới uy tín, thanh danh của tổ chức Đảng.

 • Sự kiện nổi bật trong nước tuần từ 20-26/7/2020

  Sự kiện nổi bật trong nước tuần từ 20-26/7/2020

  26/07/2020

  * Quyết liệt phòng chống tham nhũng; * Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 lây lan trong cộng đồng; * Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội, không tập trung quá 30 người.

 • Tập trung hoàn thành xét xử sơ thẩm 9 vụ án trọng điểm

  Tập trung hoàn thành xét xử sơ thẩm 9 vụ án trọng điểm

  26/07/2020

  Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo tập trung hoàn thành xét xử sơ thẩm 9 vụ án trọng điểm theo đúng kế hoạch từ nay đến cuối năm 2020.

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo tập trung xử lý 9 vụ án trọng điểm

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo tập trung xử lý 9 vụ án trọng điểm

  25/07/2020

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, hiệu quả hơn.

 • Chống tham nhũng ngay trong chính đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên

  Chống tham nhũng ngay trong chính đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên

  17/07/2020

  Cần chú trọng triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng ngay trong chính đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên.

 • Không ít kẻ mang mác thanh tra đi cướp tiền doanh nghiệp

  Không ít kẻ mang mác thanh tra đi cướp tiền doanh nghiệp

  25/06/2020

  Chị làm Phó Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng thanh tra Bộ Xây dựng, em gái làm cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 3, Bộ Xây dựng, đi thanh tra với mục đích bóp cổ doanh nghiệp lấy tiền, ai chịu cho thấu?

 • Cử tri mong muốn đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, xét xử công khai

  Cử tri mong muốn đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, xét xử công khai

  24/06/2020

  Cử tri bày tỏ hoan nghênh Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã đi đầu cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kiên quyết chống tham nhũng, tìm ra nhiều vụ tham nhũng lớn phải đưa ra xét xử và các cá nhân liên quan phải chịu án, nộp lại tiền và tài sản tham nhũng.

 • Nhiệm kỳ của sự quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  Nhiệm kỳ của sự quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  18/06/2020

  Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã có bước tiến mạnh mẽ, với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Công cuộc PCTN của Đảng ta do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, từng bước kiềm chế, tiến tới ngăn chặn nạn tham nhũng; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin đối với quần chúng nhân dân, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

 • Hà Nội lấy ý kiến đóng góp để tìm giải pháp đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng

  Hà Nội lấy ý kiến đóng góp để tìm giải pháp đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng

  18/06/2020

  Tới đây, Thành ủy Hà Nội sẽ tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay, trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp có tính đột phá để nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới.

 • “Chống tham nhũng không chùng xuống dù lo phòng chống Covid-19“

  “Chống tham nhũng không chùng xuống dù lo phòng chống Covid-19“

  13/06/2020

  “Công tác phòng, chống tham nhũng vẫn phải làm quyết tâm, quyết liệt, không dừng, không nghỉ trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.