• Vai trò của báo chí trong truyền thông xây dựng chuẩn mực văn hóa ứng xử người Hà Nội

    Vai trò của báo chí trong truyền thông xây dựng chuẩn mực văn hóa ứng xử người Hà Nội

    29/03/2019

    Hà Nội – Thủ đô nghìn năm văn hiến, là trái tim của cả nước, là niềm tự hào của người dân Việt Nam. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Hà Nội vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống quý báu mà cha ông để lại, trong đó nét thanh lịch, cốt cách của người Hà nội, người Tràng An vẫn luôn là là điều để người ta nhắc nhớ mỗi khi đặt chân đến Thủ đô.