• Tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện trọng điểm

    Tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện trọng điểm

    18/08/2019

    “Nhiều dự án nguồn điện rất chậm so với tiến độ sẽ dẫn đến nguy cơ thiếu điện và gây khó khăn trong cung ứng điện trong những năm tiếp theo”, đó là ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình cung ứng điện của hệ thống điện quốc gia và các giải pháp đảm bảo cung ứng điện đến năm 2025.